هنر هفتم

تماشای انیمیشن و تأثیرات آن بر کودکان و نوجوانان

تماشای انیمیشن و تأثیرات آن بر کودکان و نوجوانان

کودکی دوران یادگیری های عمیق و بنیادی است. فرصتی طلایی در شکل گیری شخصیت و آینده کودک که حتی یک لحظه آن را نیز نباید از دست داد. منابع و نهادهای یادگیری متنوع و گسترده است اما در عصر دیجیتال اینترنت و فضای مجازی انواع داده و محتوا را به راحتی و بدون نظارت در دسترس کودکان قرار میدهد. این اطلاعات و تعامل با فضای مجازی میتواند نحوه شکل گیری ذهن و تفکر کودکان را برای همیشه قالب بندی کند. بنابراین اهمیت آموزش و یادگیری مناسب در این سنین...

ادامه مطلب